การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561

250516

นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ได้ชูนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ให้สอดคล้องกับ "ระยองเมืองน่าอยู่" โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด ทั้งด้านการเรียนภาษาที่สอง และการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และในโอกาสนี้ได้แนะนำคณะผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม โรงเรียนกวงฮั้ว จังหวัดระยอง