director copy

รอง director

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

เเเเเเเเcopy

1 copy

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

0000ปกหนา

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

1. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. และความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งโดย นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2. แนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. โดย นายชัชวาล สุขหล้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง

3. การติดตามประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. หนังสือแจ้งสำนักงานศึกษาธิการภาค

5. หนังสือแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

6.1 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ส.ส. 1/1 - 1/5)

6.2 แบบรายงานการติดตามประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ส.ส. 2)

6.3 แบบรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ส.ส. 3)

 
218147
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
99
386
2142
209761
10799
8613
218147

Your IP: 54.196.116.3
2019-07-18 03:59

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา