.

..

...

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

1

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

 

director11

                                                                                                  

 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

.

unnamed

..

Untitled 1

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 11 + 3 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดั...

Read more

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่องห้ามนำสิ่งข…

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะไปสอบคัดเลือกในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ทุกสนามสอบ ของ กศจ.ระยอง ห้ามนำยานพาหนะ ...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  ประกาศฯ  (DOWNLOAD)     วิชาเอกคณิตศาสตร์ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาไทย (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาอังกฤษ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาจีน&n...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  รายละเอียดไฟล์แนบ             !!! ประกาศ !!! ...

Read more

 1221readall copy

 

 

แบบฟอร์มข้อมูลสถานศึกษาการใช้งานอินเทอร์เน็ตสถานศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง

{idkey=6489b0[url=http%3A%2F%2Fwww.rayongpeo.go.th%2Findex.php%2F%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%2F111-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87][title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87][desc=]}

แบบฟอร์มข้อมูลสถานศึกษาการใช้งานอินเทอร์เน็ตสถานศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.๒ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวน…

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายนางสาวสิริกัญ...

Read more

ศธภ.16: โครงการจัดทำฐานข้อมูล และระบบติด…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในต$...

Read more

ศธภ.6 ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื…

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564  ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อศิษย์ ปีการศึกษา 2564 จั$...

Read more

การอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพ…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานการอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินก...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชีย…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์  พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม...

Read more

ศธภ.6 พบปะคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ…

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564  ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พบปะคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคถลาง ณ ...

Read more

ศธภ.6 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “วันธารน้ำใ…

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564  ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “วันธารน้ำใจสู่เยาวชน” ประจำปี&#...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.พิษณุโลก เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนเด็…

    นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด ๑๙ (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอ$...

Read more

ศธจ.อุดรธานี ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างกา…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 โดยใช้หลักการความสั$...

Read more

(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีมอบเกียรติบัตรการดำเ…

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับดีเด่...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม นิเทศ ติดตามแล…

      วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประธานการประชุม นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการติดตา…

       วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามผ$...

Read more

(ศธจ.เพชรบูรณ์) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิก…

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2564 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผ...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการคัดเล…

      วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าร$...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดประชุมคณ…

วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) อนุกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศ...

Read more

ประชุมกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมส…

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายการตรวจราชการ ติดตามและป$...

Read more

สถตเขา

975418
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
664
123
969685
19978
34765
975418

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-26 04:42

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา