Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

เเเเเเเเcopy

1 copy

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

0000ปกหนา

 banner Present2019 EEC

ประกาศผลผอ10069 8901 100113075554 Zv copy

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกช…

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เป็นกลไกขับเ...

Read more

กศจ.ระยองรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย 16 ส…

  กศจ.ระยองรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย 16 สาขาวิชา 60 อัตรา  Download...

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื…

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดการศึกษาในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธ...

Read more

กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปฏิบัติหน้าที่จิ...

Read more

การประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเน…

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม...

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการ…

  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการป...

Read more

ประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษ…

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธ...

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการ…

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิกา...

Read more

การอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน…

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ รศ. ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ วิทยากร ในการอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน" โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒน...

Read more

พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณา…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เ...

Read more

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแส...

Read more

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระ…

นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ได้ชูนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ให้สอดคล้องกับ ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอ…

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 13/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการศึกษาขอ...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร…

  วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง (อกศจ.) ครั้งที่ 12/256...

Read more

การเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ ห…

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ หลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ...

Read more

ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิ…

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช และคณะ ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เพื่อเตรียมจัดงาน การขึ้นทะเบียนครูพ...

Read more

1221readall copy

 

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.3 จัดประชุมชี้แจงกรอบดัชนีข้อมูล และ…

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมชี้แจงกรอบดัชนีข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับภาค ณ โร&...

Read more

ศธภ.1 ตรวจสอบสภาพหลุมปลูกป่า ในโครงการ ศ…

     15 กรกฎาคม 2562 นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ไปตรวจสอบสภาพความพร้อมหลุมก่อนปลูกป่า ในโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกีย...

Read more

ศธภ.1 ร่วมพิธีพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราช…

      วันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณภายในวงเวียนเทพสตรี ซึ่งประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศ...

Read more

ศธภ.1 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเพื…

       วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นปร$...

Read more

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมรับ…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวัชระ อันโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้รับมอบหมายจาก นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฎิบัติหน$...

Read more

ศธภ.11 ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานเปิด…

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิก&#...

Read more

ศธภ.3 จัดประชุมปฏิบัติการ การนำข้อมูลแผน…

    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การนำข้อมูลแผนงาน/โครง...

Read more

ศธภ.3 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานช…

    เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกา&#...

Read more

ศธภ.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสาร…

    เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้า&#...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจ…

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด...

Read more

ศธจ.สงขลา อบรมโครงการส่งเสริมการใช้สื่ออ…

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายนางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นประธานการอบรมโครงการส่งเสริม&#...

Read more

ศธจ.สระแก้วร่วมงานรวมพลสมาชิก TO BE NUMB…

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัดและนักเรียนของจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมงานรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เ...

Read more

ศธจ.สุโขทัย ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพร…

 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาไปถว...

Read more

ศธจ.สุโขทัย ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช…

  วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นำคณะข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีการดำเนินการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส ประจำปีง...

Read more

ศธจ.กรุงเทพฯ ร่วมมือภาคีเครือข่ายในพื้นท…

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็&#...

Read more

ศธจ.สุโขทัยร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER …

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:06 น. นายลือชัย ชูนาคาศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ร่วมนำเสนอผลงานโครงการ To Be Number One จังหวัดสุโขทัย โดยการนำของนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่า...

Read more

ศธจ.พังงา ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อสร้างความส…

ศธจ.พังงา ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อสร้างความสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการแ&#...

Read more

ศธจ.พังงา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพ…

นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นำคณะข้าราชการในสำนักงาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร...

Read more

สถตเขา

218169
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
121
386
2164
209761
10821
8613
218169

Your IP: 54.196.116.3
2019-07-18 04:01

มี 48 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา