Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

งานวิจัยของ สำนักงาน

0001

S 16007188

 

นกเรยนทน

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื…

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯร่วมกับสนง.ปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุต เข้าร่วมปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด โรงเรียนวัดห้วยโ...

Read more

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พ…

ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร...

Read more

​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในวันที่​ 17 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​เป็น​ประธาน​เปิดงาน ​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ระหว่าง​วั...

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบกา…

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ตามโครงก...

Read more

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้…

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือม...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในระหว่างวันที่​ 3-4​ สิงหาคม สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​ ได้กล่าวเปิดงาน​ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ณ​ ห้องป...

Read more

มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไท…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดงานมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ "นวัตกรรมนำไทย ก้าวไทยสู่ EEC" ระหว่างวันที่ 21-22 กร...

Read more

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกช…

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เป็นกลไกขับเ...

Read more

กศจ.ระยองรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย 16 ส…

  กศจ.ระยองรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย 16 สาขาวิชา 60 อัตรา  Download...

Read more

1221readall copy

 

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

คณะกรรมการติดตามกำกับดูแล(สำนักงานศึกษาธ…

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ดร.วีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแล(สำนักงานศึกษาธิการภาค 1) ลงพื้นที&...

Read more

ศธภ.๑ จัดโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการ…

 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ให้เกียรติเป็นประธาน และบรรยาย โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัด...

Read more

ศธภ.1 ร่วมกิจกรรมมอบจักรยานเพื่อส่งเสริม…

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.วีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ร่วมกิจกรรมมอบจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ศูนย$...

Read more

ศธภ.3 ติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแล…

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ออกติดตามและกำกั...

Read more

ศธภ.3 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วป…

      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 3 ร่วมพิธีเปิด เข้ารับโล่ที่ให้ก...

Read more

ศธภ.3 จัดประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แ…

    เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร.ดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้แนวทาง...

Read more

ศธภ.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตร…

  เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัด&...

Read more

ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื…

         วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 จัดประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านก&...

Read more

ศธภ.2 (ปทุมธานี) : งานชุมนุมยุวกาชาดทั่ว…

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมห&...

Read more

ขาวจงหวดcopy

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จั&...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมเชิงปฏิบัติการท…

       วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรต่อเŨ...

Read more

ศธจ.พังงา จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาก…

ศธจ.พังงา จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ”น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ”   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิช...

Read more

สุโขทัยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏฺิบัติ…

 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ และการบริหารจัดการโรงเรียนขน&#...

Read more

ศธจ.ขอนแก่น จัดมหกรรมวิชาการ “สานพลัง สา…

                         16 กันยายน 2562 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิชาการ “สายพลัง สานสายใย เปิดบ้านปฐมวัย ไทขอนแก่น 62&r...

Read more

ศธจ.ราชบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ…

ดร.วินัยตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและนางทองเจือ   เอี่ยมธนานุรักษ์ ผอ.กลุ่มพัฒนศึกษา มาร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ ครั้งที่ 9/2562 เรื่อง เร่งร&#...

Read more

ศธจ.ราชบุรี เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมส…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบ...

Read more

(ศธจ.)การประชุมปฏิบัติการขยายผลต่อยอดวิธ…

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขยายผลต่อยอดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และนวัตกรรมปฐมว...

Read more

ศธจ.ราชบุรี โครงการส่งเสริมกระบวนการเรีย…

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งŭ...

Read more

สถตเขา

251506
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
176
430
2511
246631
7975
16591
251506

Your IP: 18.204.2.53
2019-09-20 10:52

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา