.

 

  

      

 

 

 

 

      

 

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

 ประกาศผลครผชวย

 

 

 

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

1

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

 

director11

                                                                                                  

 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 6 + 8 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดั...

Read more

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่องห้ามนำสิ่งข…

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะไปสอบคัดเลือกในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ทุกสนามสอบ ของ กศจ.ระยอง ห้ามนำยานพาหนะ ...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  ประกาศฯ  (DOWNLOAD)     วิชาเอกคณิตศาสตร์ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาไทย (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาอังกฤษ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาจีน&n...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  รายละเอียดไฟล์แนบ             !!! ประกาศ !!! ...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

การอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเ…

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙ . ๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเส&#...

Read more

พิธีปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ แ&#...

Read more

ศธภ14 บุคลากร ศธภ.14 เข้ารับการพัฒนาโครง…

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง  4 มิถุนายน 2564  ศึกษาธิการภาค 14 ได้มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค  14 จำนวน 6 ราย เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข$...

Read more

ศธภ.10 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้&...

Read more

ศธภ.10 : ศธภ.10 จัดกิจกรรม 5ส ทุกวันพุธ

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)นำทีม&#...

Read more

ศธภ.๒ ต้อนรับและบรรยายพิเศษ

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

Read more

ศธภ.๒ ประชุมศธภ.๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระ…

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน

Read more

ศธภ.16 : กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโย…

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์"มีแล้วแบ่งปัน"โดยนำไข่ไก่ ๙๐...

Read more

ศธภ.16 : พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงน…

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เป็นประธานใน พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนาม...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.มหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ดร…

วันที่ 11 มิถุนายน เวลา 10.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่Ū...

Read more

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอก…

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวั...

Read more

ศธจ.มหาสารคาม การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู…

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รุ่นที่ 451 ระหว่$...

Read more

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการเตรียมความ…

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโũ...

Read more

ศธจ.มหาสารคาม ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิก…

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเ...

Read more

ศธจ.มหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รอ…

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จิตอาสา 904 ได้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 พื้นที่จังหวัดมหū...

Read more

กศจ.พังงา สรุปยอดจำนวนผู้สมัครสอบครูผู้ช…

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 คณะดำเนินงานรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ ของจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการสũ...

Read more

ศธจ.จันทบุรี สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุ…

ศธจ.จันทบุรี สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงา&#...

Read more

ศธจ.จันทบุรี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร…

   วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ศธจ.จันทบุรี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา...

Read more

สถตเขา

880498
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
811
15
871690
14050
25279
880498

Your IP: 3.238.249.157
2021-06-13 00:33

มี 109 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา