previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

 ประกาศผลครผชวย

 

 

 

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

1

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

 

director11

                                                                                                  

 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 9 + 11 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดั...

Read more

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่องห้ามนำสิ่งข…

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะไปสอบคัดเลือกในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ทุกสนามสอบ ของ กศจ.ระยอง ห้ามนำยานพาหนะ ...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.14 พิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ…

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นั...

Read more

ศธภ.14 ประชุม กศจ.ยโสธร ครั้งที่ 12/2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14  มอบหมายให้ นายนุสร  จำปาวัลย์  ผู้อำนวยการกลุ่มตรŪ...

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุมเวทีวางแผนการขับเคลื่อน…

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  นายศัจธร  วัฒนะมงคล  รองศึกษาธิกาคภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางประไพ  ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศ...

Read more

ศธภ.๒ ข้อมูลสารสนเทศร้อยละผู้เรียนต่อประ…

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/ 6-11 ปี/ 12-14 ปี/ 15-17 ปี)จำแนกตามระดับการศึกษาปีการศึกษา 2561 ถึง ปีการศึกษา 2562

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุม คณะกรรมการจังหวัดอุบล…

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14  มอบหมายให้ นางสิริกุล  สินธุบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สำน...

Read more

ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด…

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14  มอบหมายให้ นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการ...

Read more

ศธภ.14 ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบั…

ระหว่างวันที่​ 24-26​ พฤศจิกายน​ 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รอง​ศึกษาธิการ​ภาค​ 14​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้​ นางสาว​พัช​ณ​ิ​ดา​ มะอาจเลิศ​ นัก...

Read more

ศธภ.14 ประชุมคัดกรองการประเมินสถานศึกษาแ…

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.   นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14  มอบหมายให้นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตũ...

Read more

ศธภ.6 ร่วมประชุมการลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐ…

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการเตรียมความ…

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้Ū...

Read more

ศธจ.บึงกาฬ การอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยใ…

การอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดบึงกาฬ - หนองคาย โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันท&#...

Read more

ศธจ.อุตรดิตถ์ ประชุมกศจ.ครั้งที่ 11/2563

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจัง$...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการประเม…

     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด&...

Read more

ศธจ.อุตรดิตถ์ คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ…

  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) เพื่อบรรจุแล&#...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคัดเลือกประธานก…

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคัดเลือกประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2563 โดยมี ดũ...

Read more

ศธจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครบุคลากร 38 ค(2)

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม...

Read more

ศธจ.หนองคาย ติดตามยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์…

"สังคมได้ประโยชน์...ครู นักเรียนมีความสุข"       วันที่ 25 พ.ย. 2563  เวลา 13.30 น.  ดร.จรินทร์  สุรเสรีวงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายวัชรพล คำก้อน ผอ.กลุ่มลูกเสื&#...

Read more

ศธจ.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข…

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประ...

Read more

สถตเขา

703822
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
344
782
5318
693048
21426
35383
703822

Your IP: 3.237.67.179
2020-11-28 08:55

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา