director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

เเเเเเเเcopy

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

0000ปกหนา

  10069 8901 100113075554ดดดดดด Zv copy

 

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปฏิบัติหน้าที่จิ...

Read more

การประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเน…

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม...

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการ…

  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการป...

Read more

ประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษ…

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธ...

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการ…

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิกา...

Read more

การอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน…

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ รศ. ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ วิทยากร ในการอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน" โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒน...

Read more

พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณา…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เ...

Read more

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแส...

Read more

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระ…

นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ได้ชูนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ให้สอดคล้องกับ ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอ…

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 13/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการศึกษาขอ...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร…

  วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง (อกศจ.) ครั้งที่ 12/256...

Read more

การเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ ห…

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ หลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ...

Read more

ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิ…

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช และคณะ ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เพื่อเตรียมจัดงาน การขึ้นทะเบียนครูพ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเ…

วันที่ 1 กันยายน 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร...

Read more

ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต…

  ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 19 สิ...

Read more

ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต…

  ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 1...

Read more

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนา…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระย...

Read more

1221readall copy

 

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.13 นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเช…

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561เวลา 13.30 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค13 มอบหมายให้นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประ&#...

Read more

ศธภ. 13 นายชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค…

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้รับมอบหมายจาก นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธ...

Read more

ศธภ.๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ฅน รักคลอง”…

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมคณะ

Read more

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ กศจ. จั…

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชอุุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ กศจ. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องป$...

Read more

ศธภ.13 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติกา…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งบุคลากร นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข...

Read more

ศธภ.13 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพั…

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค13 ส่งบุคลากร นางสาวอัญญารัตน์ รัตนา เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการคลัง ของสำนักงานปลัดกระท&...

Read more

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค…

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

Read more

ศธภ.5 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด…

        วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี   ครั้งท...

Read more

ศธภ.๑ ร่วมประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนากา…

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.น่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจั…

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวั&#...

Read more

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกั…

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 เพื่อกลั่นกรองระเบ...

Read more

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิกา…

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (บริหารงานบุคคล)ครั้งที่13/2561 โดยมีนายประดิษฐ์ ทิพย...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการรับมอบเปเ…

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการรับมอบ เปเปอร์มาเช่ และการประกวดเปเปอร์มาเช่ปลาช่อนแม่ลา ในงานเทศกาลก&#...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเก…

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายอุดม อ่อนน...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึ…

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 13/2561 โดยมี นายชำนาญ ม่วงศรีศักดิ์ เป็นปร&...

Read more

ศธจ.สระบุรี มอบหมายให้นางจุรีรัตน์ ชายเพ…

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางจุรีรัตน์ ชายเพ็ชร์ ผอ.หน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรม "กินข้าวเช้ากับพ่...

Read more

ศธจ.ปราจีนบุรี ขับเคลื่อนเชิงลึก ออกติดต…

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี   ออกติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการหลัก/รอง กศจ.ปราจีนบุรี             สำนัก#...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิ…

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ Ŧ...

Read more

สถตเขา

153164
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
139
618
151572
3033
8606
153164

Your IP: 54.90.109.231
2018-12-19 14:58

มี 37 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา