Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

เเเเเเเเcopy

1 copy

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

0000ปกหนา

ประกาศผลผอ10069 8901 100113075554 Zv copy

100555569 8901 100113075554 Zv copy

ผอ

 

 

 

 

  

 

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้นำลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปฏิบัติหน้าที่จิ...

Read more

การประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเน…

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม...

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการ…

  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการป...

Read more

ประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษ…

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธ...

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการ…

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิกา...

Read more

การอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน…

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ รศ. ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ วิทยากร ในการอบรมปฏิบัติการ "ผอ. ผลัดเปลี่ยน" โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒน...

Read more

พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณา…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เ...

Read more

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน…

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแส...

Read more

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระ…

นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 ได้ชูนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ให้สอดคล้องกับ ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอ…

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 13/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการศึกษาขอ...

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร…

  วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง (อกศจ.) ครั้งที่ 12/256...

Read more

การเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ ห…

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาการลูกเสือ หลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ...

Read more

ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิ…

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับ ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช และคณะ ประชุมคณะทำงานและผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เพื่อเตรียมจัดงาน การขึ้นทะเบียนครูพ...

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเ…

วันที่ 1 กันยายน 2561 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร...

Read more

ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต…

  ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 19 สิ...

Read more

ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต…

  ภาพบรรยากาศสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 1...

Read more

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนา…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระย...

Read more

1221readall copy

 

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.7 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรว…

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และนางภภริญ ใจเ...

Read more

ศธภ.7 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรว…

วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และนางภภริญ ใจŬ...

Read more

ศธภ. 13 เข้าร่วมประขุมเชิงปฏิบัติการวิเค…

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  มอบหมายให้ นางประไพ  ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประขุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข...

Read more

ศธภ. 13 เข้าร่วมประชุมผู้ประเมินสถานศึกษ…

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้นางอัจฉรียา  ชุมนุม  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  เข้าร่วมประชุมผู้ประเ&#...

Read more

ศธภ. 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษา…

  วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอุบล...

Read more

ศธภ.๗ ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรว…

วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๐๐ น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระŨ...

Read more

ศธภ.๗ ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรว…

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระŨ...

Read more

ศธภ. 13 เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำเคร…

  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำเครื่องมือกา...

Read more

ศธภ.๗ ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรว…

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓:๐๐ น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระ$...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.สระบุรี ประชุม อกศจ.สระบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มบุคลากรบุคคล จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยŦ...

Read more

ศธจ.สระบุรี รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปร…

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสระบุรี รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปี 2562 จาก ดร.ดิสกุล เกษม สวัสดิ&#...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี รับการตรวจราชการกรณีปกติ ร…

ภาคเช้า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี เข้ารับการตร...

Read more

ศธจ.พิษณุโลก ชวนครู นักเรียน บุคลากรทางก…

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการ หน่&...

Read more

จังหวัดพิษณุโลก ติวเข้มวิชาการ ACADEMY…

              ที่หอประชุมชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโ...

Read more

ศธจ.น่านประชุม อกศจ.น่าน ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจัง...

Read more

การประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชกา…

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจัง...

Read more

ศธจ.น่านขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) โครงการ TFE (Teams For Education) โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนั...

Read more

การอบรมโครงการสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนในจังห…

       วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ Ŭ...

Read more

สถตเขา

171098
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
216
2833
166433
5247
9715
171098

Your IP: 107.23.176.162
2019-02-16 12:49

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา