Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

director copy

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ปกขอมลสารสนเทศ 2

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

1 copy

 

S 7302795817384

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

งานวันครูสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานงานวันครูพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ครูเอกชน คนดี ศรีระยอง และรางวัลเชิดชูเ...

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2561 ศธจ.ระยอง จัดพิธีท…

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561 เ...

Read more

วันที่ 9 มกราคม 2561 ศธจ.ระยอง ประชุมคณะ…

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะ...

Read more

วันที่ 3 มกราคม 2561 บรรจุและแต่งตั้งตำแ…

วันที่ 3 มกราคม 2561 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะรองศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง ปฐมนิเทศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหร...

Read more

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 การประชุมคณะอนุกร…

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง (อกศจ.) ครั้งที่ 10/2560 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลก่อนเสนอคณ...

Read more

กศจ.ระยอง เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีอื…

  กศจ.ระยอง เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจากบัญชีอื่น ในสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน รายงานตัว 10 มกราคม 2561 นี้ ณ ศธจ.ระยอง รร.วัดเกาะกลอย อ.เมืองระยอง จ.ระยอง #แต่งเครื...

Read more

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย กศจ…

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย กศจ.ระยอง 17 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดเกาะกลอย อ.เมืองระยอง จ.ระยอง        ...

Read more

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 การคัดเลือกบุคคลเ…

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น...

Read more

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการค…

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีคว...

Read more

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 การประชุมผู้บริหา…

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในระบบจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/256...

Read more

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 การประชุมคณะกรรมก…

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2560 เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการพ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงา…

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงาน ผู้สมัครเข้ารับ...

Read more

ศธจ. ระยอง สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังห…

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จาก สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำ...

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอ…

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง (อกศจ.ระยอง)ครั้งที่ 9/2560 เพื่อพิจารณากลั่นกรองวาระการป...

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด…

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นำคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระรา...

Read more

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการป…

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิกา...

Read more

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.8: ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษ…

วันที่ 18 มกราคม 2561 นางอภิญญา แพทย์ศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8  พร้อมด้วยนางสาวรติมา  อีแมดือแระ นักทรัพยาการบุคคลชำน...

Read more

ศธภ.๑๔ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถว…

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้นางสาวสุดา จุลเสวก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเ&#...

Read more

ศธภ.8 : โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮา…

วันที่ 18 มกราคม 2561 นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล "ภูมิปัญญาท้องถิ่น&...

Read more

ศธภ.๙ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณา…

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิ...

Read more

ศธภ.13 ร่วมประชุม กศจ. จังหวัดอุบลราชธาน…

วันที่ 17 มกราคม 2561  เวลา 10.30 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  เข้าร่วมประชุม กศจ. จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธ&#...

Read more

ศธภ.13 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธ…

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  โดยมี นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำŬ...

Read more

ศธภ.13 ร่วมกิิจกรรมงานวันครู "ครูดี…

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และคณะ ร่วมงานวันครู  ในโครงการเสริมทักษะพัฒนา "ครูดี คนดี ศักดิ์ศรี กศน." อุũ...

Read more

ศธภ.13 พัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมโครงการเทคนิคการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมของบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการ...

Read more

ศธภ.13 ร่วมประชุมเวทีประชาคมฯการพัฒนาหลั…

▪️สำนักงานศึกษาธิการภาค13 มอบหมายบุคลากรร่วม “การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อ&...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนั…

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เ...

Read more

ศธจ.พะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเร…

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวั...

Read more

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม “วันยุ…

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   และคณะกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม “วันยุทธหัตถีสมเด็ŧ...

Read more

ศธจ.กทม.ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน …

              วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดร.วีระพงษ์  เดชบุญ ศึกษาธิการจังหว...

Read more

ศธจ.สระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันยุท…

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 07.30 บุคลากรจากกลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักก...

Read more

ศธจ.ลำปาง ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระน…

นายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม ศธจ.ลำปาง ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหา...

Read more

ศธจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันครู ในส่วนภ…

  วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรร...

Read more

ศธจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันครูประจำปี 25…

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และสถานศึกษาทุกสังกัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จัด...

Read more

ศธจ.สระบุรี ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเน…

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเวทีและปร&#...

Read more

สถตเขา

014880
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
97
126
607
13726
1726
9481
14880

Your IP: 54.234.65.78
2018-01-18 18:29

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา