Untitled 1

 

S 16007188

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ผ่านการป…

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาว นำโดยสิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการฯ ร่วมกันออ...

Read more

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ.วัดลุ่ม (พ…

ภาพงานกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ...

Read more

พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษ…

ภาพพิธีงานสมโภชผ้ากฐิน พระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562  ...

Read more

ปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื…

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯร่วมกับสนง.ปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุต เข้าร่วมปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด โรงเรียนวัดห้วยโ...

Read more

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พ…

ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร...

Read more

​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในวันที่​ 17 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​เป็น​ประธาน​เปิดงาน ​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ระหว่าง​วั...

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบกา…

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ตามโครงก...

Read more

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้…

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือม...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในระหว่างวันที่​ 3-4​ สิงหาคม สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​ ได้กล่าวเปิดงาน​ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ณ​ ห้องป...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

123

    วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลเค้กและของขวัญปีใ&...

Read more

ศธภ.3 ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ…

  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ร่วมพิธีทำบุญ...

Read more

ศธภ.8 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย ติดต…

  วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วย นายเชิดชา$...

Read more

ศธภ.8 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่อง…

วันนี้ (5 ธันวาคม 2562) นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด...

Read more

ศธภ.8 การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ EEC …

  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วยคณะบุ...

Read more

ศธภ.6 เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา…

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดกา...

Read more

ศธภ.6 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบั…

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษา...

Read more

ศธภ.7 จับมือยูนิเซฟ สร้างเครือข่ายครูต้น…

         วันที่ 3 ธ.ค..2562 ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Ŭ...

Read more

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ โรงแรม ตรา…

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  ที่ โรงแรม ตราดซิตี้ จังหวัดตราด นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นวิทยากรบรรยายทิศทางการบูร...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ทีมศธจ.ตราด ร่วมชมนิทรรศการการจัดงานวันด…

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมชมนิทรรศการการจัดงานวันดินโล&#...

Read more

ศธจ.ตราด ร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกั…

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ร่วมพิธีเปิดการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ป...

Read more

ศธจ.ตราด ร่วมพิธีรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธ…

เมื่อเวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นำโดย นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด นำคณะผู้บริหาร ข&#...

Read more

ศธจ.ตราด บรรจุครูผู้ช่วย 23 อัตรา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี พร้อมหน่วยงานทางการศึกษาร่…

  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในหัวข...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การถ่ายทอดสดพระราชพิธีเส…

  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพ...

Read more

ศธจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญ…

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาส...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมการบริหารงานบุค…

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ค...

Read more

ศธจ.มหาสารคาม

วันที่ 12 ธันวาคม​ 2562​ นายรัชพร​ วรรณคำ​ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม​ เข้าพบปะและให้แนวทางในการปฏิบัติราชการแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา...

Read more

สถตเขา

295717
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
452
455
291889
8497
14839
295717

Your IP: 18.205.60.226
2019-12-16 00:02

มี 210 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา