Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

เเเเเเเเcopy

1 copy

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

13631564 1965191840373842 7387354168651097714 n

0000ปกหนา

S 16007188

 

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื…

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯร่วมกับสนง.ปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุต เข้าร่วมปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด โรงเรียนวัดห้วยโ...

Read more

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พ…

ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร...

Read more

​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในวันที่​ 17 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​เป็น​ประธาน​เปิดงาน ​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ระหว่าง​วั...

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบกา…

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ตามโครงก...

Read more

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้…

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือม...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในระหว่างวันที่​ 3-4​ สิงหาคม สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​ ได้กล่าวเปิดงาน​ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ณ​ ห้องป...

Read more

มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไท…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดงานมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ "นวัตกรรมนำไทย ก้าวไทยสู่ EEC" ระหว่างวันที่ 21-22 กร...

Read more

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกช…

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เป็นกลไกขับเ...

Read more

กศจ.ระยองรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย 16 ส…

  กศจ.ระยองรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย 16 สาขาวิชา 60 อัตรา  Download...

Read more

1221readall copy

 

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.10 จัดประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้…

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้รับมอบหมายจากศึก&#...

Read more

ศธภ.3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพ…

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 และคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาต...

Read more

ศธภ.3 ติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคล…

  เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ออกติดตามและกำก&...

Read more

ศธภ.3 จัดประชุมเชิงวิชาการ โครงการขับเคล…

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ โครงการขับเคลื่อนการพ&#...

Read more

ศธภ.6 ลงพื้นที่กำกับ ติดตามและดูแลการคัด…

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้ออกติด&#...

Read more

ศธภ.3 จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Groups)…

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงกา...

Read more

ศธภ.3 ติดตามการดำเนินโครงการ Coaching Te…

    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ติดตามการดำเนินโครงการ Coaching Teams ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     -------------------------------- สำนักงานศึกษาธิ...

Read more

ศธภ.3 จัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในว…

    สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหล$...

Read more

ศธภ.3 ประเมินเพื่อคัดเลือกนวัตกรรม/แนวปฏ…

    เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ออกประเมินเพื่อคัดเลือกนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการจัด...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร…

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยโครงกา...

Read more

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงระบบข้อมูลสาร…

     วันที่ 14 -16 สิงหาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการระดับจังห$...

Read more

สุโขทัยจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานสวนพฤก…

 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เปิดกาปรระชุมสรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวอันเนื่องมาจากพระรา...

Read more

สุโขทัยประชุมชี้แจงการคัดกรองสถานครัวเรื…

 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการสุโขทัย จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานคัดกรองสถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนของเด็กปฐมวัย ตามโครงการจัด...

Read more

ศธจ.ราชบุรี พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณ…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมงาน พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ "พระธรรมวุ...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โคร…

     ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปรการ สรุปผลโครงการนิเทศก์ยุวกาชาดในสถานศึกษาและโครงการยุวกาชาดต้นแบบ เป็นการส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชายุวกา...

Read more

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน ให้คำแนะนำเก...

Read more

ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่…

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านแล...

Read more

ศธจ.ราชบุรี โครงการ Coaching Teams

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับคณะติดตามจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ที่มาติดตาม &#...

Read more

สถตเขา

238182
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
213
289
502
231559
11242
19592
238182

Your IP: 34.204.179.0
2019-08-19 13:04

มี 91 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา