Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

director copy

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

รูปจดหมายข่าว

ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มหน่วยงาน

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

แบบสำรวจ

ปกขอมลสารสนเทศ 2

ปกแผนพฒนาการศกษา

914083642914083642

10069 8901 100113075554 Zv copy

 10069 8901 100113075556 Mk copy

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

งาน TO BE NUMBER ONEจังหวัดระยอง ระดับภา…

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำน...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเว…

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบ...

Read more

สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ…

11 กุมภาพันธ์ 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด...

Read more

ศธจ.ระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรร…

สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ของจังหวัดระยอง ซึ่งมีอัตร...

Read more

การประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช  รองศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 รองประธาน กศจ.ระยอง ทำหน้าที่ประธานการประชุม กศจ.ระยอง ครั้งที่ 2/...

Read more

ศธจ.ระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับ…

วันทีี่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออกและ การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภา...

Read more

ศธจ.ระยอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานและผลิ…

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดระยอง และติดตาม ความก้าวหน้า การจัดการเรียนการสอน ...

Read more

ศธจ. ระยอง ร่วมงานงาน ACR วิชาการ “ก้าว…

วันที่ 31 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน ACR วิชาการ “ก้าวใหม่ สู่ทศวรรษที่ ๖” และร่วมเฉลิมฉลอง...

Read more

ศธจ.ระยอง ร่วมกิจกรรม The 1st KVIS Invit…

วันที่ 29 มกราคม 2561 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เปิด งาน The 1st KVIS Invitational Science Fair มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจ...

Read more

ศธจ.ระยอง เข้าประชุมเตรียมการในการลงพื้น…

วันที่ 25 มกราคม 2561 นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นประธานการประชุมเตรียมการในการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ...

Read more

โครงการประกวดครูเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึ…

วันที่ 23 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการเปิดโครงการประกวดครูเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร. สุนิสา ส...

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบ…

วันที่ 18 มกราคม 2561 สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี...

Read more

งานวันครูสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานงานวันครูพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ครูเอกชน คนดี ศรีระยอง และรางวัลเชิดชูเ...

Read more

วันที่ 16 มกราคม 2561 ศธจ.ระยอง จัดพิธีท…

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561 เ...

Read more

วันที่ 9 มกราคม 2561 ศธจ.ระยอง ประชุมคณะ…

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะ...

Read more

วันที่ 3 มกราคม 2561 บรรจุและแต่งตั้งตำแ…

วันที่ 3 มกราคม 2561 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะรองศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง ปฐมนิเทศผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหร...

Read more

ข่าวกลุ่มหน่วยงาน

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

ขาวจดซอจดจาง copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.13 ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมชี้แจง…

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งบุคลากรกลุ่มอำนวยการ.  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านร$...

Read more

ศธภ.13. ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ …

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ดร. วีระกุล อรัณยะนาค   ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรี...

Read more

ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองปทุมธานี

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม 2561 เวลา ๐๗.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 และคณะ

Read more

ศธภ.10: ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสยา$...

Read more

ศธภ.10: จัดอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศ…

นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น วันที่ ๑๔ มū...

Read more

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรว…

วันที่ 19 มีนาคม 2561  นายวีระกุล อรัณยะนาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปี 2561 ตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านสดำ ...

Read more

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บร…

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษโครงการอบรมวิทยากรครูแกนนำครู ข. และครู ค. หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce ตามโครงกา$...

Read more

ศธภ.4 ประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการติดต…

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการŪ...

Read more

ศธภ.13 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการแ…

วันที่ 16 มีนาคม 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ&...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.ลำพูน รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราช…

ศธจ.ลำพูน รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางปัทมา  วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดการตũ...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 7…

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 7/2561 พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหว&#...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ…

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย เชิงบูรณาการระดับจังหว...

Read more

ศธจ.กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการรั…

        วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึŦ...

Read more

ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมการประชุมชี้แจงเกี่ย…

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายชาตรี ปุระมงคล รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นางปรีระดา ปริปุรณะ ผู้...

Read more

ศธจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงา…

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ...

Read more

ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมการประชุมการขับเคลื่…

วันที่ 15 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.  นายชาตรี ปุระมงคล  รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การพัฒนาห&...

Read more

การประชุมพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแ…

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จัดประชุมพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีพ โดยนางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัด...

Read more

ศธจ.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC …

กิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC Day “การสานพลังพลังความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบริหารจัดการระบบข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัล” วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุ#...

Read more

สถตเขา

027368
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
93
377
1306
23716
6213
4617
27368

Your IP: 54.81.128.172
2018-03-21 10:22

มี 82 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา

ข่าวไอที

วิธีเรียก Recovery Mode / Download…

วิธีเรียก Recovery Mode / Download Mode บน Samsung Galaxy S9 / S9+ บางครั้งเมื่อสมาร์ทโฟนสุดรักอย่างเจ้า Samsung Galaxy S9/S9+ ของเรามีปัญหาจากการใช้งานของเราจนไม่สามารถเปิดเครื่องเข้าระบบได้ตามปกติ ก็จำเป็นต้อง...

Read more

หมดปัญหาเข้าเว็บไซต์ได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยการเพิ่มค่า DNS server

สำหรับบทความ หมดปัญหาเข้าเว็บไซต์ได้บ้างไม่ได้บ้างด้วยการเพิ่มค่า DNS server ผมเชื่อเหลือเกินกับเพื่อนๆที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ดี โน๊ตบุ๊คก็ดี หรือจะเป็นโทรศัพทŮ...

Read more

การเปิดหรือปิดโหมด Grayscale บน Windows 10

สำหรับ การปิดหรือเปิดโหมด Grayscale บน Windows 10 บน Windows 10 จะมีการใส่โหมด Grayscale (โหมดสีเทา) มาให้สำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาเรื่องตาบอดสี ซึ่งผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาดังกล่าวจะทำ...

Read more

การปรับแต่ง Compatibility Mode ให้ซอฟต์แวร์เก่าใช้งานได้บน Windows…

สำหรับบทความ ปรับแต่ง Compatibility Mode ให้ซอฟต์แวร์เก่าใช้งานได้บน Windows 10 ส่วนใหญ่จะใช้กับกรณีที่ผู้ใช้งานเคยใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่นชอบ ไม่อยากอัพเดตเวอร์ชั่น หรืออาจจะเปŭ...

Read more

เราจะจับภาพหน้าจอ (Screenshots) บน iPhone X…

เราจะจับภาพหน้าจอ (Screenshots) บน iPhone X ได้อย่างไร สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone X คงจะเกิดความสงสัยกันพอสมควรกับการจับภาพ (Screenshots) บนหน้าจอเหมือน iPhone รุ่นก่อนหน้านี้ที่เคยใช้กันมา ซึ่ง&#...

Read more

2 วิธีแก้ปัญหา BootMGR is Missing…

สำหรับบทความ 2 วิธีแก้ปัญหา BootMGR is Missing บน Windows 10 ปัญหา BootMGR is Missing ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดจาก การปิดคอมพิวเตอร์ผิดวิธี (ชัตดาวน์), การอัพเกรดระบบที่ผิดพลาด หรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีป...

Read more

4 วิธีแก้ไขจอฟ้า UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME บน Windows…

อาการจอฟ้า UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME บน Windows 10 ส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่เราใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้ว และต้องการปิดเครื่องแต่ทำการปิดเครื่องแบบไม่ถูกวิธี เช่น ไม่ได้สั่ง...

Read more

2 วิธีง่ายๆกับการแฮกพาสเวิร์ดล็อกอิน Windows 10

สำหรับบทความ 2 วิธีง่ายๆกับการแฮกพาสเวิร์ดล็อกอิน Windows 10 ที่ว่านี่ จะใช้กับกรณีที่จำรหัสเก่าไม่ได้ แต่จะเป็นการกำหนดรหัสผ่านใหม่ เพื่อให้เข้าใช้งานระบบ Windows 10 ไ$...

Read more

การแก้ไข You need permission to…

สำหรับปัญหา You need permission to perform this action บน Windows 10 จริงๆแล้วปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง Windows 7, Windows 8/8.1 อีกด้วย และปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆมีการกำหนดสิท...

Read more