.

..

...

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

1

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

 

director11

                                                                                                  

 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 13 + 8 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดั...

Read more

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่องห้ามนำสิ่งข…

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะไปสอบคัดเลือกในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ทุกสนามสอบ ของ กศจ.ระยอง ห้ามนำยานพาหนะ ...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  ประกาศฯ  (DOWNLOAD)     วิชาเอกคณิตศาสตร์ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาไทย (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาอังกฤษ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาจีน&n...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  รายละเอียดไฟล์แนบ             !!! ประกาศ !!! ...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ…

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อ...

Read more

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด…

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน การประชุมปฏิบัติการศึกษา&...

Read more

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน คร…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ผ่านร...

Read more

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะก…

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมคณะกรรมการศึกษา...

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ…

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ นำข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษ$...

Read more

ศธภ.16:สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ถวายพระพ…

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ นำข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษา...

Read more

รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินการตามกรอบ…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนวทางกū...

Read more

ศธภ.10 : การประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่ง…

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.  ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)เขŭ...

Read more

ศธภ.6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อ…

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำ...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.น่านร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้า…

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายสุกิจ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายจากนางนัณศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดโครง#...

Read more

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมโครงการผ้าป่าเพื่อพัฒน…

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการผ้าป่าเพื่อพัฒนาการเด็กพิกา&#...

Read more

ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเ…

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานใน&#...

Read more

ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวั…

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแ$...

Read more

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมออนไลน์การนิเทศติ…

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์การนิเทศติดตามติดตามการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกา&#...

Read more

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสั…

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 โดยมี น&...

Read more

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั…

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 7/2564 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหา...

Read more

สถตเขา

921438
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
751
763
915104
763
23902
921438

Your IP: 3.231.230.177
2021-08-02 00:09

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา