-

ว.16

.

 ภาคเอกชน 

.

สภาการศกษา

.

..

...

....

38ค2

.

องคกรวชาชพ

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

1

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

 

รปภาพ2

                                                                                     

 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

10

รปภาพ1

7 copy

.

unnamed

..

Untitled 1

ภาพถายหนาจอ 2564 11 02 เวลา 16.06.45

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 6 + 14 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังก...

Read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เ…

  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดั...

Read more

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! เรื่องห้ามนำสิ่งข…

!!!! ประชาสัมพันธ์ !!! ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จะไปสอบคัดเลือกในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ทุกสนามสอบ ของ กศจ.ระยอง ห้ามนำยานพาหนะ ...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  ประกาศฯ  (DOWNLOAD)     วิชาเอกคณิตศาสตร์ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาไทย (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาอังกฤษ (DOWNLOAD)   วิชาเอกภาษาจีน&n...

Read more

!!! ประกาศ !!! คณะกรรมการศึกษาธิการจังหว…

  รายละเอียดไฟล์แนบ             !!! ประกาศ !!! ...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.6 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการระย…

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมจัด...

Read more

ศธภ.๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ …

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นางสาววนิดา แก่นท้าว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ &...

Read more

ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถาน…

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่และเ...

Read more

ศธภ.14 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ…

วันที่​ 26 พฤศจิกายน​ 2564​ ว่าที่ร้อยตรี​ เจษฎาภรณ์​ พรหนองแสน​ รองศึกษาธิการ​ภาค​ 14​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ​ภาค​ 14​ มอบหมายให้​ นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวย&#...

Read more

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ…

 วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติ...

Read more

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ…

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติ...

Read more

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติรา…

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำ...

Read more

ศธภ.๒ ร่วมประชุมกศจ.ปทุมธานี ครั้งที่ ๘/…

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒  ในฐานะรองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ&#...

Read more

ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถาน…

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกีย&#...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ผู้ตรวจราชการ ศธ.ติดตามการจัดเรียนการสอน…

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ที่ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจราชกū...

Read more

(ศธจ.หนองคาย) บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการค…

บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายจริน$...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการจั…

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการการประชุมคณะกรรมการจัดทำและพิจารณากำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติ...

Read more

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด…

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และ หัวหน้&...

Read more

ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มท…

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด โดยมีนายสุทิน จันทรวร...

Read more

การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที…

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้มอบหมายให้นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโ&...

Read more

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 14/2564 วันที่ 29 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธū...

Read more

ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถ…

    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสาวศรีนภา รังสิกุล นักวิชาการศึกษา และนางกรรณิกา เรดมอนด์ นักวิชา...

Read more

พิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา …

    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา (บ้านรังนก PKTC Coffee & Bakery) ณ วิทยาลัยเ$...

Read more

สถตเขา

1033993
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
106
697
1437
1027601
24767
29184
1033993

Your IP: 52.205.167.104
2021-11-30 03:50

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา