previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

S 16007188

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื…

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯร่วมกับสนง.ปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุต เข้าร่วมปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด โรงเรียนวัดห้วยโ...

Read more

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พ…

ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร...

Read more

​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในวันที่​ 17 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​เป็น​ประธาน​เปิดงาน ​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ระหว่าง​วั...

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบกา…

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ตามโครงก...

Read more

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้…

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือม...

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในระหว่างวันที่​ 3-4​ สิงหาคม สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​ ได้กล่าวเปิดงาน​ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ณ​ ห้องป...

Read more

มหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ “นวัตกรรมนำไท…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดงานมหกรรมการศึกษาเปิดโลกอาชีพ "นวัตกรรมนำไทย ก้าวไทยสู่ EEC" ระหว่างวันที่ 21-22 กร...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

รมช.ศธ. ดร.กนกวรรณ นำคณะลูกเสือ เนตรนารี…

       วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 19.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานนำคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ...

Read more

รองปลัด ศธ. ประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสั…

   27 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต้ "รวมพลัง สืบสาน สันติภ...

Read more

ศธภ.3 จัดอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ…

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้า...

Read more

ศธภ.18 ร่วมพิธีตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานภั…

     วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค (นครสวรรค์) ร่วมเป็นประธานในพิธีตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เ...

Read more

ศธภ.18 ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุค…

    วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ พร้อมด้วย นางนันทิยา ดาราแม ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เดินทางเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล$...

Read more

ศธภ.3 สนับสนุนการตรวจ ติดตามผลการดำเนินง…

    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย...

Read more

ศธภ.3 มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษ…

    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลงานนวัตกรรม/แนวปฏิบัติทีŭ...

Read more

ศธภ.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด…

    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒŨ...

Read more

ศธภ.3 จัดโครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายส…

    เมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดโครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย ณ อู่ทองสักทองแคมป์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โด...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุท…

วันที่  13  ตุลาคม  2562  เวลา 7.30  น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์  สุขภาคกิจ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิกา$...

Read more

สนง.ศธจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงานบูร…

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดอุบลรū...

Read more

ศธจ.สงขลา ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผน…

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สงขลา เขต 1 (ส่วนที่ 2) นายภิญโญ จันทรวงศ์ฺ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายนางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยว&#...

Read more

ประชุม กศจ.เพชรบุรี ครั้งที่ 11/2562

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 (อาคารแพทย์แผนไทย) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี กรรมกา$...

Read more

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ…

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายธำรงค์ เจริญกุล เป็&...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรงบ…

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ตามภารกิจของหน่วยงาŨ...

Read more

ศธจ.พังงา จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขน…

ศธจ.พังงา จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด คณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ประชุมพิจารณาการแต่งต&#...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการลูกเสือ เนตรนารีบ…

     วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการเปิดโครงการลูกเสือ เนตรนารีบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ เฉลิมพ$...

Read more

ศธจ.สงขลา ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 256…

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมาย นางภาวนา นัครามนตรี นางคำพรทิพย์ ปรัชญาวาที นางสาวกาญจนา ศึกหาญ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สงขลา และนาง ดนยวรรณ ขุนũ...

Read more

สถตเขา

265455
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
318
412
259129
8850
13074
265455

Your IP: 18.204.48.40
2019-10-14 06:16

มี 107 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา